TR EN

Bildiri Yazım Kuralları

                                                       

Bildiri Özet Yazım Formatı:
 
Sayfa boyutu A4 seçilmelidir. Sağ - Sol Boşluk: 2 cm; Üst - Alt Boşluk: 2 cm verilmelidir. Bildiri başlığındaki kelimelerin sadece baş harfleri büyük ve 14 punto olmalıdır.  Yazar adlarının ve soyadlarının ilk harfleri büyük olmalı ve  “Calibri”, 12 punto ve bold olarak yazılmalıdır. Yazar adının altına  11 punto olarak kurum ve bölüm bilgisi ile e-posta adresi yazılmalıdır. Ayrıca bu bilgiler soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilmelidir. Özet yazı karakteri “Calibri” 11 punto,  tek satır aralıkta olmalıdır. Anahtar kelimeler, alfabe sırasına göre yazılmalı ve en fazla 5 kelime olmalıdır. Türkçe bildirilerin Türkçe/İngilizce, İngilizce bildirilerin  İngilizce/Türkçe özetleri olmalıdır.
 
 
Bildiri özeti minimum 200, maksimum 400 kelime olmalıdır.
Bildiri özetinde sırası ile amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri yer almalıdır.

Bildiri özet yazım formatı için TIKLAYINIZ.


 
 
Bildiri Tam Metin Yazım Formatı:

Bildiri tam metni A4 boyutunda (21x29,7cm) Calibri yazı karakterinde 11 punto ve tek satır aralıkta, dipnotlar 10 punto ve tek satır aralıklı olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3 cm ve sağda 2,5 cm olmalı ve sayfa numaraları sayfada sağ alt köşede olmalıdır. Giriş dahil devamındaki ana başlıklar, kalın ve büyük harflerle yazılmalı, numaralandırılmamalıdır.
Tam metin bildiriler, özetler, dipnotlar ve kaynakça dahil 3000 kelimeden az 5000 kelimeden fazla olmamalıdır.
Tam metin bildiriler 2017 APA yazım kuralları dahilinde yazılacaktır.
 
 
 
 
*
Kongreye bir yazar en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilmektedir.
*Bildiri özetlerinin 5 Şubat 2018, tam metin bildirilerin ise 1 Nisan 2018 tarihine kadar icuhtaigu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.